Запалващо устройство за натриеви и метал-халогенни лампи, модел ZX 400

Приложение: натриеви лампи високо налягане HPS 100-150-250-400W
метал-халогенни лампи MH 35-70-100-150-250-400W
Присъединяване: винт М8
Стандарти: EN 60927 и EN 61347-1


 
Технически данни

Мощност и тип лампи   HPS 100-150-250-400W MH 35-70-100-150-250-400W
Допустимо напрежение VAC 220 – 240
Честота Hz 50 – 60
Напрежение вкл./изкл. V ≤198 / ≥160
Напрежение за запалване kV 3.5 – 5.0
Капацитивен товар pF 20 … 100
Брой импулси за период   6
Фазово изместване на импулсите ◦el 60-90/240-270
Максимален ток на лампата A 4.5
Вътрешни загуби при температура на околната среда 25◦C W < 4 (4.5 A)
< 1.5 (3.0 A)
< 1    (1.8 A)
Покачване на температурата при температура на околната среда 25◦C K < 35 (4.5 A)
< 15 (3.0 A)
< 5   (1.8 A)
Max температура на корпуса tc ◦C 105
Работни температури ta ◦C - 30…+55 (4.5 A)
- 30…+75 (3.0 A)
- 30…+85 (1.8 A)
Винтова контактна клема mm2 2.5
Тегло g 109
140
Размери (LxWxH) mm 75x35x29
84x35x33