За нас

“ИГНИТОР” ЕООД е компания, специализирана в производството на компоненти за осветление, в т.ч. запални устройства (игнитори) за натриеви и метал-халогенни лампи, електронни дросели, превключватели и др.
Съпътстващи направления в дейността на фирмата са производството на индуктивни бобини и трансформатори, също и на енергоспестяващи лампи от 7W до 26W, както и предоставянето на допълнителни услуги, свързани с производството на електронни изделия.

Наш водещ принцип при производството е гарантирането на високо качество и надеждност на продукцията. В края на 2013 година, успешно завършихме процедура по сертификация на нашите игнитори при VDE Institute – Германия.

Гаранцията, която даваме за нашите продукти е 2 и 3 години, а за продуктите ни с VDE маркировка гаранцията е 5 години. 100% от изделията ни се тестват 2 или 3 пъти преди да излязат от производството. Установен е стриктен входящ контрол на използваните компоненти, като се работи само с утвърдени доставчици, доказали високо качество на своите изделия.

Всички наши продукти покриват изискванията на действащите европейски норми. Базирайки нашето производство във Великотърновски регион, който е традиционно известен с развитието си в сферата на електрониката и електротехниката, ние разполагаме с квалифицирани специалисти, което е гаранция за поддържането на високото качество на продукцията.

През последните години бележим устойчиво развитие, като обема на произведената продукция се увеличава всяка година с около 25-30%, разширява се гамата от продукти с нови разработки и се привличат нови клиенти.